Kurumsal

Tesisinizi Projemize Ekleyin

Sizde sahip olduğunuz aparts üzerinden ek gelir elde etmek istemez misiniz? Sahip olduğunuz apartsı profesyonel bir şekilde kiralayıp aylık gelirinizi daha ya yükseklere çıkartıp partnerlerimizden biri olmak isterseniz aşağıdaki formu doldurmanız yeterli!

SÖZLEŞME
1. TARAFLAR :
1.1 PROMINT Uluslararası Mülk Yönetim Firması
ADRES : EGS Business Park Ofis Yeşilköy Mah. Atatürk cad. Blok No:12 Ofis No: 1 34149 Bakırköy/İstanbul-TÜRKİYE
TEL : +90 (212) 999 89 44
FAKS : +90 (850) 220 04 51
EMAIL : info@aparts.istanbul
1.2 :………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………
ADRES : ………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………
TEL : ………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………
FAKS : ………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………
EMAIL : ………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………
2. TANIMLAR :
Bu Sözleşme’de;
1. Promint aşağıda aparts.istanbul veya promint olarak,
2. ………………………………………………………………………………………………..aşağıda kısaca Aparts olarak,
3. Promint sahibi olduğu ve iş bu sözleşmeyle kullanım şartları belirlenen otelleri ihtiva eden web sitesi ve kullanımı SİSTEM olarak,
4. İş bu sözleşmenin tamamı SÖZLEŞME olarak,
5. Promint ile aparts birlikte TARAFLAR olarak,
anılacaktır
3. SÖZLEŞMENİN KONUSU :
“aparts.istanbul” üye apartsların odalarını satışa sunabildiği ve “Misafir”lerin bu apartslara online rezervasyon yapabildiği bir rezervasyon “Sistem”ine sahip olup bu sözleşme tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesine ilişkindir.
aparts.istanbul kendi web sayfasına sahibidir ve işletmesini tek başına yapar. Promint katılımcı apartsa bağlı olarak, apartsın özelliklerine göre hazırlanmış web sayfasıyla web sayfası ziyaretçilerin otelde konaklama için rezervasyon yapmasına imkan sağlayan bir sistemi işletmektedir.

4. SAHİPLİK ve FİKRİ HAKLAR :
4.1 SİSTEM, ortak bir çalışma ve/veya derleme olarak, Türkiye Cumhuriyeti Telif Hakları Yasası ve konu hakkındaki diğer yasalar tarafından korunmaktadır.
4.2 İş bu sözleşme kapsamında Promint tarafından apartsa sisteme giriş kodları verilmiş olmasına rağmen, kullanımına verilen SİSTEM ve SİSTEM’e ait her türlü bilgi, kodlar, tasarımlar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü fikri hakı aparts.istanbul 'a aittir. Promint işbu sözleşme hükümleri uyarınca apartsın yükümlülüklerini yerine getirebilmesi maksadıyla apartsa iş bu sözleşme ile ile sınırlı olmak üzere telif haklarına tabi çalışmalarını, hizmetlerini ve bilgilerini kullanma yetkisi vermektedir.
5. APARTS BİLGİSİ, ŞİKAYETLER, YÜKÜMLÜLÜK
5.1 Aparts, aparts.istanbul web sitesinde aparts ile ilgili bulunacak tüm bilgileri sağlamakla yükümlüdür. Bu bilgiler aparts ile ilgili genel bilgiler, rezervasyon yapılabilecek odaların bilgileri, fiyatlar, odaların müsaitlik durumu, iptal ve iptal edilmemiş gelemeyen oda rezervasyonu için yapılacak şartlarından oluşabilir. Bu bilgiler, aparts.istanbul tarafından düzenlenmiş standartlar ve formatlara uygun olarak apartsın bilgileri olarak Promint’e sağlanacaktır.
5.2 Aparts aparts.istanbul daki konaklama bilgilerinin her zaman için doğru ve güncel olmasını sağlamakla yükümlüdür.
5.4 Aparts, müşterilerinin şikayetlerini aparts.istanbul arabuluculuğu olmaksızın çözüme kavuşturacaktır.
5.5 aparts.istanbul web sitesinin ve sistemin teknik vesair nedenlerle geçici olarak çalışmaması durumunda aparts.istanbul apartsa karşı hiçbir sorumluluk kabul etmez.

6- DİREKT REFERANSLAR, ÇEVİRİLER VE APARTS BİLGİSİNİN KULLANIMI
6.1 Aparts’ın; aparts.istanbul bilgisi kısmında aparts ile direkt iletişim için, apartsın web sayfasını, aparts telefon numarasını veya diğer bir iletişim bilgisini yayınlamasına izin verilmez. Apartsın web sitesine veya üçüncü bir siteye yönlendirecek bağlantı linkleri belirtilemez, bu sitelerden bahsedilemez.
6.2 Aparts işbu sözleşmeyi imza ederek aparts.istanbul’a , aparts bilgilerinin kısaltılarak veya standartlaştırarak diğer dillere çevrilmesine de izin vermiş olmaktadır. Bununla beraber, aparts.istanbul tarafından yapılan aparts bilgisi çevirisi, Aparts tarafından aparts.istanbul’un yazılı olarak önceden rızası alınmadıkça kullanılamaz, aparts.istanbul yapılan çevirilerinin fikri hak sahibidir.
6.3 aparts.istanbul aparts tarafından sağlanan aparts bilgilerini ayrımcılık olması, iftira ve hakaret içermesi, yanıltıcı ve yanlış olması sebebi ile uyarlamak veya aparts.istanbul içeriğine dahil etmeme hakkını saklı tutar.
7- ONLINE APARTS REZERVASYONU, APARTS ONAYI
7.1 Aparts bilgisinin web sayfasına eklenmiş olmasıyla birlikte, aparts, oda ve eğer varsa apartsın sağladığı diğer hizmetler için rezervasyon yapma imkanı aparts.istanbul web sitesinin ziyaretçilerine sunulmuş olur. ( Rezervasyon yapan site ziyaretçisi “Misafir “ e dönüşür.)
7.2 “Misafir sistem aracılığıyla bir rezervasyon yapar ki bu halde aparts ve “Misafir“ arasında direk bir sözleşme yaratılmış olur. ( “Konaklama Sözleşmesi “ ) Bu bağlamda aparts, aparts.istanbul’a web sitesinde “Misafir “ tarafından oluşturulan rezervasyonlar için ‘’Konaklama Sözleşmesi’ni tamamlama yetkisi verir. Böylece aparts, “Misafir “i sözleşme tarafı olarak kabul ettiği gibi rezervasyonu da, rezervasyonun yapıldığı anda web sitesinde aparts hakkındaki bilgiler ve varsa “Misafir “e verilen ek bilgiler kapsamında kabul etmiş sayılır.
7.3 Aparts, sistem uyarınca yapılan hiçbir online rezervasyonu iptal edemez.
7.4 Aparts, aparts.istanbul üzerinden yapılan her rezervasyon için fax veya e-mail konfirmasyonu alacaktır. aparts.istanbul “Misafir“ tarafından sağlanan bilgiler (kredi kartı bilgisi de dahil olmak üzere) ve rezervasyonun ödemesinden sorumlu değildir.

8- UYGUNLUK, FİYAT EŞİTLİĞİ GARANTİSİ, KOMİSYON ve HESAP ÖZETİ
8.1 Uygunluk: Aparts web sitesi aracılığıyla misafir tarafından rezervasyon yapılabilmesi için, belli sayıda odayı aparts.istanbul’a taahhüt eder. Aparts sağlanan Dahili Bağlantı vasıtasıyla uygun oda sayısını yoğun dönemler için artırabilir.
8.2 Fiyat eşitliği garantisi : Aparts, aparts.istanbul sitesinde yayınlanan fiyatın eşdeğer bir konaklama için verilen en iyi fiyat olduğunu ve daha iyi bir fiyatın misafir tarafından gerek apartsın direkt olarak aranması gerekse diğer aracılar vasıtası ile alınamayacağını garanti eder.
8.3 Komisyon: Aparts, Prominte, aparts.istanbul web sitesi aracılığı ile yapılan oda konaklama rezervasyonları ve eğer varsa diğer hizmetlerin toplam satış bedelleri üzerinden yüzde temeline dayalı bir komisyon verecektir. Opsiyon süresi içerisinde kurallara uygun olarak iptal edilen rezervasyonlardan dolayı komisyon ödenmez.
Komisyon, web sitesinde yayınlanmış fiyatlar üzerinden hesaplanacaktır.
Minimum komisyon yüzdesi(), aparts Sözleşmesinde, aparts ve aparts.istanbul arasında bağımsız olarak belirlenir.
Daha yüksek bir sıralamada yer alabilmek için, Aparts tek taraflı olarak komisyon yüzdesini ve oda uygunluk durumunu yükseltebilir; bu Dahili Bağlantı vasıtası ile otel tarafından yapılabilir.
10- FATURALAR ve ÖDEME
Komisyon Faturaları Online Rezervasyon Hesap Özeti ve opsiyon süresi içinde yapılan değişiklere uygun olarak hazırlanır. Faturalar aylık olarak hazırlanıp otele posta, faks veya e-mail yoluyla gönderilir. Komisyon Faturası fatura tarihinden sonraki 14 gün içerisinde faturada belirtilen şekilde ödenecektir. Otel tarafından faturanın geç ödenmesi durumunda istanbulhotels.com gecikme faizi isteme, sözleşmeye istinaden verilen servisi askıya alma ve/veya banka garantisi yada diğer finansal garantiler isteme hakkını saklı tutar. Ayrıca faturaların geç ödenmesi durumunda sözleşmeyi anında iptal hakkını saklı tutar.
11- BİLGİLERİN KONTROLÜ, SIRALAMA ve YETKİLENDİRME
11.1 Bilgilerin kontrolü: Online Hesap Özetinde otel tarafından yapılan değişikliler aparts.istanbul tarafından doğruluğu açısından kontrol edilir. Misafir tarafından otel için yazılan yorumlarda bu amaçla takip edilir. Şayet kontroller sonucunda aparts.istanbul’un menfaatini zedeleyecek yalan beyan veya sistematik bir şekilde otel tarafından değişiklik yapıldığı saptanırsa aparts.istanbul yapılan bu
değişiklikleri gerçeklere aykırı olduğuna inanarak reddetme hakkını ve tek yönlü olarak anında sözleşmeyi fesh etme hakkını saklı tutar. aparts.istanbul reddedilen değişiklikler için apartsdan para talep etme hakkını saklı tutar.
11.3 Sıralama: Apartsların web sitesinde listelenme sırası ( Sıralama) tek taraflı olarak aparts.istanbul tarafından belirlenir. Bu sıralama örneğin aparts tarafından ödenecek geçerli komisyon tutarı, otel tarafından sağlanan mevcut oda sayısı, apartsın aparts.istanbul sitesindeki sayfasının rezervasyona dönüşüm oranı, gerçekleşen satış tutarı, iptal sayısı, misafir yorumları gibi değişik kriterlere göre belirlenir ve her halükarda aparts.istanbul’un tek başına belirleme hakkına sahip olduğu bir konudur.
11.5 Yetkilendirme: aparts.istanbul servislerin dağıtımı ve üçüncü kişilerle işbirliği yapma ve bu doğrultu da ortakları olan kuruluşlara komisyon verme hakkını saklı tutar.
12- YÜRÜRLÜĞE GİRME, SÜRE ve FESİH
12.1 İş bu sözleşme imza tarihi itibarı ile birlikte yürürlüğe girer. Şu kadar ki eğer aparts sahibi sözleşme imza edilmeden daha önce sisteme katılmışsa, sözleşme geriye etkili sayılır ve sisteme katılmasından itibaren sözleşme tarafları bağlar.
12.2 Aparts yada sözleşmeyi istediği zaman ve sebep göstermeksizin 14 gün öncesinden yek diğerine haber vererek sonlandırabilir. Bunun yanında yada, sözleşmeyi aparts sahibi tarafından sözleşmenin hükümlerinden herhangi birinin ihlali durumunda ( örneğin; ödemelerin gecikmesi, iflas, fiyat eşitlik ilkesinin ihlali, yanlış bilginin kanıtlanması veya önemli miktarda müşteri şikayeti ) sözleşmeyi haber vermeksizin anında iptal edebilir veya hizmeti askıya alabilir.
12.3 Sözleşmenin sonlandırılması ve/veya iptali halinde dahi, aparts iptal tarihinden önce websitesi aracılığıyla yapılmış olan rezervasyonları kabul eder ve misafir(ler)in otelden ayrılış tarihi sözleşme iptal tarihinden önce veya sonra olsun, misafirlerin konaklamasını sağlar ve aparts.istanbul’a olan tüm komisyon borçlarını öder
13- DEĞİŞİKLİKLER
Aparts.istanbul gerekli olduğunda bu sözleşme metninde değişikliğe gidebilir. Böyle bir değişiklik hasıl olduğunda yeni metin aparts.istanbul tarafından otele ulaştırılacak ve otelden değişiklikler konusunda bilgi sahibi olduğu ve kabul ettiğine dair onay alınacaktır. Şayet aparts kendisine bildirilen yeni metin hakkında sessiz kalırsa bu değişiklik yapılmış yeni metin otel tarafından kabul edilmiş sayılır.
14. ORTAK HÜKÜMLER :
TARAFLAR,
14.1 Yukarıda belirtilen adreslerinin kanuni tebliğat adresleri olduğunu, adres değişikliğini yazılı olarak yekdiğerine bildirmedikleri sürece bu adreslere yapılacak tebligatların tebliğ edilsin ya da edilmesin yasal bir tebligatın tüm sonuçlarını doğuracağını,
14.2 Taraflar yukarıda belirtilen adreslerde bulunan telefon ve faks numaralarından ve/veya elektronik posta adreslerinden gönderilmesi koşuluyla, faks metinlerini ve faks makinesi kayıtları ile bilgisayar faks gönderme kayıt ve metinlerini ile elektronik posta kayıtlarını bu özel delil sözleşmesi ile ''yazılı delil olarak'' kabul etmişlerdir.
14.3 Sözleşmenin bir maddesinden vazgeçilmesi, iptal edilmesi veya bir maddesinin batıl olması sözleşmenin bütünlüğüne halel getirmez. Ve sadece o madde hükümsüz sayılır. Meğerki iptal edilen maddeden sonra sözleşme uygulanamaz hale gelsin.
14.4 İş bu sözleşmeden doğacak ihtilafların halinde İstanbul Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacağını ve sözleşmenin Türk Hukuku uyarınca düzenlenip imza edildiğini ve ihtilaf halinde Türk Hukuku uyarınca yorumlanacağını,
14.5 İş bu sözleşme …………/………../…………. tarihinde İstanbul’da 2 (İki) nüsha tanzim ve imza edilerek yürürlüğe girdiğini, Sözleşmeden doğan damga vergisi ve sair harç ve giderlerin de taraflar arasında eşit olarak paylaşılacağını, kabul etmişlerdir.
………………………………………….................... ……….…………………………………………………..

Paylaş